ad019Zavod Citilab je agregator znanja in sodelovanja na področju sodobnih tehnologij. S svojimi projekti in aktivnostmi na področju razvoja, izobraževanja ter promocije tehnologije kot pozitivne gonilne energije Zavod Citilab prispeva pri razvoju pravičnejše in trajnejše družbene ureditve.

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.